Wysoka wydajność konwersji

Pozytywna tolerancja mocy 0~+5W

porównanie mocy 60-ogniwowych modułów monokrystalicznych

porównanie mocy 60-ogniwowych modułów polikrystalicznych

porównanie sprawności 60-ogniwowych ogniw monokrystalicznych

porównanie sprawności 60-ogniwowych ogniw polikrystalicznych

porównanie sprawności monokrystalicznych ogniw

porównanie sprawności polikrystalicznych ogniw

Korzyści wysokiej wydajności

  • Zmniejszenie o 7%Kosztów transportu
  • Zmniejszenie o 4%Kosztów naziemnych
  • Zmniejszenie o 4.5% Kosztów instalacji
  • Zmniejszenie o 3%Kosztów BOS

Uwaga: redukcja kosztów opiera się na porównaniu modułów o mocy 255W i 275W.

Technologia

JA materiały video

Copyright © 2015 JA SOLAR Co.,Ltd. All rights reserved.    

Legal Statement     Privacy Policy     Data Protection Declaration