EHS

 • Polityka EHC

  Misja przedsiębiorstwa / Zasady Przewodnie

  Misja przedsiębiorstwa
  JA Solar jest całkowicie oddany ochronie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa względem wszystkich zainteresowanych stron.

  JA Solar dąży do ciągłego podnoszenia jakości w zarządzaniu systemami środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa jak i ulepszeniu naszych produktów, technologii i usług pod kątem poprawy jakości względem środowiska.

  Poprzez wcielenie w życie praktyk w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w każdym aspekcie naszej firmy, JA Solar może zaoferować zaawansowane technologicznie produkty wykorzystujące energię słoneczną i świadczenie usług dla obecnego jak i przyszłych pokoleń.
  Zasady Przewodnie
  Spełnienie lub nawet przekroczenie wszystkich stosownych przepisów odnoszących się do środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa jak i wymagań w branży przemysłu.

  Nieprzerwana ocena i optymalizacja przepisów EHS poprzez monitorowanie wyników wydajności i przegląd zarządzania przeprowadzany przez kierownictwo. 

  Konstrukcja, zarządzanie i działalnośc w naszych placówkach jest zaprojektowana tak aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, promować wysoką wydajność w wykorzystywaniu energii słonecznej, materiałów i ochrony środowiska.

  Produkty projektowane są w taki sposób aby były bezpieczne w użytku, wydajne w przetwarzaniu energii słonecznej i zapobiegały skażeniu środowiska przez cały cykl życia produktu włączając w to zarówno etap projektowania, produkcji, użytkowania jak i końcowy etap życia produktu.

  Produkty projektowane są w taki sposób aby były bezpieczne w użytku, wydajne w przetwarzaniu energii słonecznej i zapobiegały skażeniu środowiska przez cały cykl życia produktu włączając w to zarówno etap projektowania, produkcji, użytkowania jak i końcowy etap życia produktu.

  Zapewnienie, że wszyscy nasi pracownicy są świadomi swojej roli i obowiązku spełnienia polityki środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w naszej firmie – JA Solar.

  Przedstawienie polityki i programów środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracownikom firmy JA Solar jak i interesariuszom.  Wspólny
  rozwój
  Jakość, Produkcja i Koszt
  Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo
  W odniesieniu do standardów środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa naszych interesariuszy, JA Solar dąży do produkcji wysokiej jakości, wysokiej wydajności przetwarzania promienii słonecznych i przy tym świetnej względem jakości cenie produktów wykorzystujących energię słoneczną.
  EHC pozostaje fundamentem naszej codziennej działalności
  Jako firma zajmująca się energią odnawialną, JA Solar była, jest i zawsze bedzie reprezentować idee ciągłego rozwoju energii odnawialnej
 • Istotne Certyfikaty

  Certyfikaty

  PlacówkaISO 9001-2008ISO 14001-2004OHSAS 18001-2007
  JA Hebei
  JA Yangzhou
  JA Fengxian
  JA Wafer R&D
  JA Hefei Technology
  Wszystkie placówki JA Solar otrzymały ważne certyfikaty i przechodzą coroczne kontrole w celu całkowitego zapewnienia o stosowaniu się do panujących przepisów
  Certyfikaty
  OHSA18001
  ISO14001
  Coroczna dobra praca
  w zakresie bezpieczeństwa
  w przedsiębiorstwie
  2013 Ping an enterprise
  2011 Ping an enterprise
  Standardy bezpiecznej pracy II
 • Wdrożenie EHS

  Przegląd / Program Zarządzania / Najważniejsze wydarzenia/ Struktura Komisji Bezpieczeństwa produkcji / Bezpieczeństwo/ Bezpieczeństwo – 5S zarządzanie miejscem pracy/ Bezpieczeństwo i zdrowie / Bezpieczeństwo i środowisko / Najważniejsze wydarzenia/ Oszczędność energii / Oszczędność energii i utylizacja odpadów / Oszczędność energii / Zdrowie

  Przegląd
  1. Unieszkodliwianie odpadków: Gaz,
  Ciecz, Ciało stałe
  2. Gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami
  3. Inicjatywy oszczedności energii
  4. Inicjatywy generowania energii odnawialnej
  1. Plan opieki zdrowotnej pracowników
  2. Coroczne badania zdrowotne
  3. Środki zapobiegawcze przed chorobami
  1. Komisja bezpieczeństwa produkcji
  2. Ogólny projekt placówki i jej działalność
  3. Regularna komunikacja i szkolenia
  4. Osobiste wyposażenie ochronne
  5. Zarządzanie niebezpiecznymi chemikaliami
  6. Monitoring
  Środowisko
  PDCA
  Zdrowie
  Bezpieczeństwo
  Program Zarządzania

  Wskaźnik, Cel I Metoda działalności


  Wskażnik ustalania celów
  i ich symulacja
  powiadomienie członków
  wewnętrznej kontroli
  każdego działu
  zebranie aktualizowanych
  celów propozycji
  z każdego działu
  przegląd treści
  integracja treści
  potwierdzenie
  zarządu
  kontynuacja
  postępu
  zrealizowany
  ustalony cel
  Najważniejsze wydarzenia
  Placówka2010-2013 Poważne Wypadki
  ŚmierćChoroba ZawodowaGrupowe Zatrucie PokarmoweNiebezpieczny WyciekPożar
  JA Hebei 0 0 0 0 0
  JA Yangzhou 0 0 0 0 0
  JA Fengxian 0 0 0 0 0
  JA Wafer R&D 0 0 0 0 0
  JA Hefei 0 0 0 0 0
  Struktura Komisji Bezpieczeństwa produkcji

  Założona komisja bezpieczeństwa w każdym zakładzie przemysłowym nadzoruje zasad EHC i zapewnia ich wdrożenie.


  Kierownik projektu:
  Głowny menadżer
  Lider projektu:
  Zastepca głownego
  menadżera
  Członkowie projektu:
  pracownicy działu
  Bezpieczeństwo
  ●Szkolenia bezpieczeństwa
  ●Ocena wiedzy o
    bezpieczeństwie
  ●Próbne alarmy zagrożenia
  ●Zatwierdzenie głownego menadżera
  ●Kierujący projektem określają i organizują działania
  ●Ogłoszenie kierownika działu
  ●Udział pracowników działu
  ●Ocena
  ●Mechanizm   nagradzania
  Projekt Programu
  bezpieczeństwa
  Wdrożenie
  Rezultaty
  Bezpieczeństwo – 6S zarządzanych miejsc pracy
  Wdrożenie w życie instrumentów zarządzania “6S” w celu ulupszenia działalności, dążąc do wysokiej wydajności pracy, wysokiej jakości produktów, dobrego środowiska pracy i bezpieczeństwa.
  Seiri
  Seiton
  Seiso
  Seiketsu
  Shitsuke
  Bezpieczeństwa pracy
  Bezpieczeństwo i zdrowie
  Apteczki pierwszej pomocy i wyposażenie ochronne
  Stacja na płukanki do oczu
  Bezpieczeństwo i środowisko

  EHS Kontrola kluczowych punktów –zakład przemysłowy Fengxian

  Dyspozytornia
  Laboratorium do
  testów
  Magazyn odpadow
  niebezpiecznych
  Ujście ścieków
  Najważniejsze wydarzenia
  Placówka2012 programy ochrony energetycznej I zasobówProcenty
  JA Hebel Oszczędność energii elektrycznej 3.4%
  Paczki wieloktronego użytku 24%
  JA Yangzhou Recykling wody 13.0%
  Oszczędność energii elektrycznej 2.6%
  Paczki wieloktronego użytku 31%
  JA Fengxian Oszczędność energii elektrycznej 3.0%
  JA Wafer R&D Recykling wody 6.7%
  Oszczędność energii elektrycznej 2.5%
  Paczki wieloktronego użytku 28%
  JA Hefei Technology Recykling wody 3.7%
  Oszczędność energii elektrycznej 2.0%
  Ochrona energetyczna
  System ulepszeń świateł w fabryce Fengxian
  Sprzęt przed ulepszeniem Model # świateł Moc przed ulepszeniem (kW) Sprzęt po ulepszeniu Model # światła Moc po ulepszeniu(kW)
  Lampy fluorescencyjne 36W*2 863 62.136 Lampy ścienne BN208C 40W 416 16.64
  Lampy fluorescencyjne 36W*3 37 3.996 Lampy ścienne RC100C 40W 78 3.12
  Lampy fluorescencyjne 18W*3 161 8.694 SMARTER LED Tube 19W 215 4.085
  Lampy energooszczędne 240W 65 15.6 Lampy ścienne/Oświetlenie awaryjne 36W*1 88 3.168
  Lampy energooszczędne 125W 6 0.75 Lampy ścienne/Oświetlenie awaryjne 36W*2 16 2.304
  Ogólnie 91.18 Ogólnie 29.32
  Corocze przetwarzanie energii elektrycznej 534.462kWh
  Ochrona energetyczna i utylizacja odpadków
  Energia elektryczna w MW (kWh)
  Ubytki w wyładowaniu elektrycznym w MW (m3)
  Użycie wody w MW (m3)
  Cell side environment progress
  Ochrona Energii

  2013 Instalacja solarna na dach w produkujących fabrykach

   JA HebeiJA YangzhouJA FengxianJA Wafer R&DJA HefeiOgólnie
  Szczedności energii 7057500kWh 443.630kWh 1032633kWh 4220000kWh 1402730kWh 14156493kWh

   

  Zdrowie
  Coroczne badania zdrowotne
  Zawody sportowe w celu popularyzacji wysiłku fizycznego
  Coroczne ćwiczenia na świeżym powietrzu
  Plan ubezpieczenia zdrowotnego
 • Cele i priorytety CSR

  Zasady postępowania

  Całkowite oddanie się
  w stosunku do ochrony
  środowiska lokalnego I
  globalnego
  Odpowiedzialność za
  zdrowie, bezpieczeństwo,
  dobre samopoczucie i
  rozwój personalny
  naszych pracowników
  Odpłacanie się społeczeństwu
  w chinach i za granicą
  Kierownik projektu:
  Dyrektor generalny
  Lider projektu:
  Przewodniczący rozwoju
  Prowadzący projekt:
  Wszyscy główni menadżerowie
  produkcji
  Członkowie projektu:
  Przewodniczący działów
  ze wszyskich placówek
  na świecie
  Zasady postępowania

  Spółka JA Solar Holdings Co., Ltd. jest oddana prowadzeniu wszelkich interesów w zgodzie z prawem, zasadami, regulacjami, najwyższymi standardami panującymi w biznesie i całkowitą jawnością sprawozdań finansowych zgodnie z panującym prawem. Te zasady etyki mają zastosowanie dla dyrektora generalnego, dyrektora finansowego i dyrektorów lub osób pełniące podobne funkcje.

  Kierownik musi nie tylko stosować się do panującego prawa, ale także zachowywać się w sposób uczciwy i etyczny. Musi również przestrzegać polityki i procedur naszej firmy, według których przeprowadzane są interesy naszej firmy. Do głownych zadań urzędników należą stworzenie wysokich standardów etycznych i skłonność do kompromisów, oraz utrzymywanie środowiska pracy które zachęca pracowników do zgłaszania wszelkich zażaleń i problemów.

  Zgodność z panującym
  prawem regułami I
  regulacjami
  Konflikt interesów
  Jawność informacji
  Zgodność z kodeksem
  etyki
 • Gdzie przetwarzać moduły solarne

  CHINY i AZJA CENTRALNA / JAPONIA / EUROPA / AMERYKA PÓŁNOCNA i POŁUDNIOWA / AFRYKA / AUSTRALIA

  My jako JA bardzo troszczymy się o środowisko i o to co stanie się z naszymi modułami solarnymi nawet po wyczerpaniu ich przydatności do użytku. Nad rozwiązaniami pracujemy wspólnie z naszymi klientami i w ich intecji. Prosimy żeby Państwo utylizowali swoje stare moduły słoneczne. Skontaktujcie się z nami żeby dowiedzieć się gdzie i jak utylizować twoje moduły solarne. W taki sposób, odpowiedyialnie traktując zasoby naturalne, wspólnie możemy chronić środowisko realizując strategię zrównoważonego rozwoju.

  CHINY i AZJA CENTRALNA

  NO.36, Jiang Chang San Road, Zhabei, Shanghai200436, Chiny
  Tel: +86 21 6095 5888
  Fax: +86 21 6095 5858
  Email: sales@jasolar.com

  JAPONIA

  2-5-2 Mitsubishi Building 9F 960 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100-0005
  Tel: 03-5219-6133
  Fax: 03-5219-6134
  Email: info.jp@jasolar.com

  EUROPA

  Landsberger Str. 302
  80687 Monachium, Niemcy
  Tel: +49 89 90 405 195
  Fax: +49 89 90 405 066
  Email: info.eu@jasolar.com

  AMERYKA PÓŁNOCNA i POŁUDNIOWA

  2570 North First Street Suite 360, San Jose CA 95131.
  Tel: +1 408 586 0000
  Fax: +1 408 956 9505
  Email: info.us@jasolar.com

  AFRYKA

  83 INTSIMBI, ZONE 3, COEGA. Port Elizabeth, Północna Afryka
  Tel: +27 41 405 9781
  Fax: +27 41 405 9782
  Email: africa@jasolar.com

  AUSTRALIA

  GPL SOLUTIONS, LEVEL 1 ,86-90 BAY STREET,BROADWAY NSW 2007
  Tel: +61-2-4023-2898
  Fax: +61-2-4023-2899
  Email: service.au@jasolar.com

O JA Solar

JA materiały video

Copyright © 2015 JA SOLAR Co.,Ltd. All rights reserved.    

Legal Statement     Privacy Policy     Data Protection Declaration